Erkek Köpekler Ne Zaman Çiftleşir?

Yeliz Özdemir
Umarım bu içeriği okumaktan zevk alırsın.
Benzer içerikler için ise buraya tıklayabilirsin.

Erkek köpekler için uygun olan çiftleşme zamanı kızgınlık dönemi sonrası olarak bilinmekle beraber 18.haftaya tekabül etmektedir. Erkek köpeklerin çiftleşme zamanı olarak bilinen süreden önce çiftleşmeleri halinde belirli sağlık problemleri ile karşılaşılabilmektedir.

Köpeklerin çiftleşme dönemi aslında belirli bir olgunluğa erişmelerinden sonra olmaktadır.

Bu olgunluk dönemi hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak erişkinlik dönemine ulaşmaları olarak bilinmekte olup bir erginlik süreci olarak tanımlanmaktadır.

Çiftleşme zamanları köpeklerin cinsine ya da ırkına göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

Fakat alt sınır on sekiz ay olarak belirlenmekte olup daha öncesinde çiftleşme gerçekleşmesi her köpek için erken olarak yorumlanmaktadır.

Köpeklerin çiftleşme için uygun olup olmadıklarının veteriner muayenesi sonrasında belirlenmesi ve aynı zamanda kızgınlık dönemine de girmiş olduklarının tespit edilmesi öncelikli durumlardır.

Erkek Köpeklerin Kızgınlık Dönemi Ne Zamandır?

Erkek köpeklerin kızgınlık dönemi yavru oldukları süreçten çıkıp yetişkinlik döneme geçme evreleri olarak adlandırılmaktadır.

Her köpek ırkında farklı zaman dilimlerinde kızgınlık dönemine girildiği bilinmektedir.

İlk kızgınlık döneminin köpeklerde en erken altıncı haftada başladığı bilinmektedir.

Bu süre altı hafta ile sekiz hafta olarak köpek ırklarına göre değişkenlik gösterdiği için kızgınlık döneminin anlaşılabilmesi için köpeklerin iyi bir biçimde gözlemlenmesi gerekmektedir.

Kızgınlık sürecinin köpeklerde ortalama olarak üç hafta sürdüğü bilinmektedir.

Bu süre yine köpeklerin ırkına göre değişkenlik göstermekte olduğu gibi dişi köpeklerde de erkek köpeklere göre farklı olduğu bilinmektedir.

Kızgınlık dönemlerinde köpeklerin davranışlarında değişmeler meydana gelmektedir.

Daha hareketli ve daha agresif olmalarının yanı sıra iştahlarının da açık olması gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.

Köpeklerin kızgınlık dönemleri aynı zamanda çiftleşme dönemine geçiş olarak da bilinmektedir.

Fakat kızgınlık döneminin başında değiş sonuna doğru çiftleşmenin gerçekleşmesi daha sağlıklı olacaktır.

Kızgınlık döneminde köpeklerin daha sık idrara çıktığı bilindiği gibi dişi köpeklerin kızgınlık döneminde kanama meydana gelmesi, ya da vulva denilen bölgelerde de şişlik oluşması gibi durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Erkek Köpeklerin Çiftleşme Süreci Nasıldır?

Erkek köpeklerin çiftleşme süreci, doğru çift seçimleri ile mümkün olmaktadır.

Erkek köpekler dişi köpeklere yakınlaştığı gibi çiftleşme dönemindeki dişi köpeklerin de erkek köpekler tarafından gelecek müdahalelere açık oldukları bilinmektedir.

Erkek köpekler çiftleşme esnasında sert davranışlar gösterebilirler bu nedenle kendinden çok küçük bir dişi köpek olması durumunda hem sağlık açısından hem üreme açısından problemler oluşmasına neden olabilmektedir.

Köpek çiftleşme sürecinde iki tarafın da çiftleşme için hazır bir dönemde olmaları gerekmektedir.

Bu nedenle evde yaşayan köpekler için çift seçimlerinin kontrollü bir biçimde yapılması önerilmektedir.

Köpekler için çift seçimi yapılırken üreme durumu göz önünde bulundurularak hangi cinsler arasında bir çiftleşme olacağının da kontrollü bir biçimde sağlanması gerekmektedir.

Aksi durumda üreme sürecinde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilmektedir.

Erkek ve Dişi Köpekler Kaç Defa Çiftleşebilir?

Erkek ve dişi köpeklerin çiftleşme sayısı köpeklerin sağlık durumuna ya da cins özelliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Fakat günde bir defa olacak şekilde iki ve üç gün art arda olacak şekilde çiftleşebilen köpekler daha uzun aralıklarla da çiftleşebilmektedirler.

Dişi ve erkek köpeklerin çiftleşme sayılarında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Köpekler kendilerine uygun olan çifti bulduklarında üst üste çiftleşmeleri durumunda dişi köpeklerin hamile kalma olasılığı artış göstereceği için üreme nedeniyle çiftleşme sayısının arttırılmasına dair yönlendirme yapılabilmektedir.

Köpeklerde çiftleşmenin olabilmesi için iki çiftin de kızgınlık dönemine gelmiş ve yetişkinliğe adım atıyor olmaları gerekmektedir. 

Erkek köpeklerin çiftleşme zamanı gibi dişi köpeklerin de çiftleşme zamanlarının üreme için beklenmesi gerekmektedir.

Dişi köpekler erkek köpeklere göre daha erken yaş dönemlerinde çiftleşme için hazır olabilirler.

Fakat bu durum köpeklerin birbirine uygun olmaması durumunda dişi köpekler için soruna dönüşebilmektedir.

Bu nedenle dişi köpeklerin çiftleşme için uygun fiziksel olgunluğa gelmelerinin beklenmesi gerekli görülmektedir.

Köpekler için kontrollü çiftleşme sağlandığında üreme bakımından daha sağlıklı bir üreme sürecine geçilebilmektedir.

Bu nedenle köpeğinin üremesini isteyenlerin çiftleşme konusunda partner bulurken cins uyumuna dikkat edilmesi gerekmekte ve bu konuda veteriner hekimlere başvurulması önerilmektedir.

Yavru Köpeklerin Çiftleşmesi Nasıl Anlaşılır?

Yavru köpeklerin çiftleşmesinin anlaşılması köpeklerin kızgınlık dönemi özellikleri sayesinde anlaşılmaktadır.

Yavru köpeklerin erişkinliğe geçtikleri dönemde cinsel organlarında şişme oluşur.

Özellikle dişi köpeklerde ortaya çıkan kanamalar sayesinde anlaşılması mümkün olmaktadır.

Yavru köpeklerin çiftleşme sürecine geçtiğinin anlaşabilmesi için aynı zamanda davranışlarının da iyi bir biçimde gözlemlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle yavru oldukları dönemden sonra dikkatli bir biçimde takip edilmesi gerekmektedir.

Yavru köpekler çiftleşme sürecine geçtiklerinde dişi ve erkeklerin birbirileri olan ilişkileri de farklılaşmaktadır.

Normalde dişi köpekler, erkek köpeklerin üzerlerine çıkmasına izin vermezken çiftleşme sürecinde erkek köpekleri engellemezler.

Köpeklerin çiftleşme sürecinde çok hareketli oldukları bilinmektedir.

Yavru oldukları dönemde yalnızca oyunlar esnasında hareketli olurken, kızgınlık dönemlerinde daha az uykuyla daha hareketli oldukları bilinmektedir.

Çiftleşme sürecine geçen köpeklerin aynı zamanda beslenme düzenleri de değişiklik göstermektedir.

İştahları yavru oldukları döneme göre daha açıktır.

Bu dönemde de kilo almanın önlenmesi için karbonhidrat içermeyen besinlerin tüketilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dişi Köpekler Ne Zaman Çiftleşir?

Dişi köpeklerin çiftleşme zamanı erkek köpeklere göre daha erken bir zaman dilimi olarak bilinmektedir.

Dişi köpeklerin on ikinci aydan itibaren çiftleşme olgunluğuna ulaşmaları söz konusu olmaktadır.

Dişi köpeklerin erken başlayan kızgınlık dönemleri cins özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu nedenle 12 ay ve 18 ay arası iyi bir biçimde gözlemlendikten sonra çiftleşme için hazır olduklarının davranışlarından anlaşılması mümkün olmaktadır.

Çiftleşme sürecinde olgunluğa erişmeyen köpeklerin üreme konusunda istenen performansları göstermeleri mümkün olmamaktadır.

Bu nedenle bir gün arayla farklı partnerler ile çiftleştirilmeleri üreme olasılığını arttıran bir faktör olarak bilinmektedir.

Dişi köpeklerin çiftleşme için hazır olmasının yanı sıra kendilerine uygun olan partnerler ile karşılaşmaları gerekmektedir.

Erkek köpeklerin sert tutumlarına direnç gösterebilecek fiziksel yapıda olmaları önemli olmaktadır.

Dişi köpeklerin çiftleşme zamanlarında vajina bölgelerinden kanama gelebilmektedir.

Bu kanama rahatsız edecek kadar çok oranda olmamakla birlikte azar azar geldiğinde kızgınlık döneminde olduğu anlaşılabilmektedir.

Dişi köpekler ve erkek köpekler ile ilgili olarak çiftleşme özellikleri farklılık göstermemektedir.

Fakat süre bakımından ya da kızgınlık dönemi bakımından farklı dönemlerde olması mümkün bir durumdur.

Köpeklerin Çiftleşme Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Köpeklerin çiftleşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Çiftleşme olabilmesi için köpeklerin kızgınlık dönemlerine girmeleri gerekmektedir. Kızgınlık dönemi öncesindeki çiftleşmeler köpeklerde farklı sağlık problemlerine neden olabilmektedir.
  • Çiftleşme sürecinde köpeklerin fiziksel olgunluk bakımından da birbirlerine yakın olmaları gerekmektedir. Özellikle dişi köpeklerin küçük olmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
  • Çiftleşme sürecinde aynı zamanda köpeklerin cins özelliklerinin de uyumlu olması önemlidir. Cins özelliklerinin uyumu kızgınlık dönemi süreçleri bakımından gerekli olmaktadır.

Erkeklerin çiftleşme zamanı olarak bilinen zaman dilimleri her köpekte farklı olabilmektedir.

Bu nedenle iyi gözlem yapılmasının yanı sıra veteriner muayenelerinin de sonucu olarak çiftleşme olgunluğuna eriştiklerinin tespit edilmesi, üremenin sağlıklı olması açısından önemli olmaktadır.